بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه سامان – بیمه مسئولیت

با توجه به قانون، زمانی که حادثه ای در محیط کار برای کارگر و یا کارمندی اتفاق بیافتد که منجر به فوت، نقص عضو و یا هزینه های پزشکی برای او شود، کارفرما موظف است هزینه های وارده را جبران کند.

شرکت بیمه سامان هم بر اساس قوانین بیمه گری، می تواند مسئولیت کارفرمای مذکور را در قبال حوادثی احتمالی به کارکنان خود با بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تحت پوشش قرار دهد.

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان شرکت بیمه سامان در سه قالب زیر عرضه می شود:

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

الف) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی:

این بیمه نامه همانطور که از اسمش پیداست، مربوط به فعالیت های ساختمانی بوده و اتفاقاً یکی از پرخطر ترین فعالیت های است که در این زمینه تحت پوشش قرار می گیرد. در این بیمه نامه متراژ زیربنای کل بیشترین تأثیر را در حق بیمه پایه خواهد داشت.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

ب) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی:

این بیمه نامه مربوط به فعالیت های عمرانی نظیر راه سازی، پل سازی، سد سازی، احداث خطوط لوله و … می باشد. همچنین بیشترین تأثیر را در حق بیمه، تعداد کل کارکنان بیمه گذار خواهد داشت.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

ج) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری

در این نوع بیمه نامه کلیه فعالیت هایی که غیر از موضوعات بندهای الف و ب باشند را تحت پوشش قرار می دهد. در این بیمه نامه نیز بیشترین تاثیر را در حق بیمه پایه، تعداد نفرات کل بیمه گذار در محل کارگاه خواهد داشت.

پوشش های اضافی:

در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه گذار در صورت صلاحدید می تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، هریک از موارد زیر را نیز با تأیید بیمه سامان، به پوشش های بیمه نامه اضافه نماید.

۱- پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه:

با خرید این پوشش، برای دریافت خسارت فوت و نقص عضو، دیگر نیازی به ارائه رأی دادگاه به بیمه سامان برای دریافت خسارت نخواهد بود. فقط کافیست اسناد و مدارک درخواستی بیمه سامان را در خصوص نحوه وقوع حادثه ارائه نموده و پس از اقدامات لازم، چک در وجه زیان دیده و یا وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

۲- پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه:

در این حالت، مدارک موجود را ارائه نموده و تا حداکثر ظرف مدت ۱۵روز، خسارت پرداخت خواهد شد. هزینه های پرداختی بیمه سامان بابت موارد پزشکی، تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه صرفاً براساس صورتحساب های ارائه شده رسمی بیمارستان و مراکز درمانی خواهد بود و از تعرفه های اعلام شده وزارت بهداشت پیروی نخواهد کرد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۳- مسئولیت پیمانکاران فرعی و مهندسین ناظر و مشاور در قبال کارکنان:

در صورت خریداری این پوشش، مسئولیت تحت پوشش این بیمه نامه شامل مسئولیت پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر، مهندسین مشاور و کلیه اشخاص حقیقی که در کل یا بخش هایی از پروژه دخالت دارند در قبال کارکنان خودشان و یا سایر کارکنان نیز تحت پوشش می باشد.

۴- خسارات وارده به شخص بیمه گذار:

با این پوشش، خسارات جانی، نقص عضو و هزینه های وارده به شخص بیمه گذار که اقدام به خرید بیمه نامه نموده است نیز تحت پوشش قرار گرفته و طبق جدول تعهدات بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

۵- خسارت های حین مأموریت خارج از کارگاه:

به موجب این پوشش، خسارت هایی که حین انجام مأموریت های خارج از کارگاه رخ داده باشند به استثناء حوادث رانندگی تحت پوشش هستند. قابل توجه اینکه در صورت خرید این پوشش، بیمه گذار می بایست ۲۴ ساعت قبل از اعزام کارکنان به مأموریت، اسامی آن ها را به بیمه سامان اعلام نموده باشد.

۶- حوادث وسیله نقلیه مازاد بر بیمه شخص ثالث اجباری:

در این پوشش، خسارت هایی که در اثر وقوع حادثه وسیله نقلیه موتوری رخ دهند، مازاد بر تعهدات بیمه اجباری شخص ثالث اتومبیل، توسط بیمه سامان جبران می شود. قابل توجه اینکه تمامی حقوق بیمه گذار و یا زیان دیدگان علیه مقصر حادثه به بیمه سامان منتقل می شود.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۷- پوشش کامل حوادث وسیله نقلیه:

در صورت انتخاب این گزینه، خسارت هایی که در اثر وقوع حوادث وسیله نقلیه اتفاق بیافتند، طبق شروط زیر جبران می گردد.
الف) در صورتیکه وسیله نقلیه مقصر حادثه متعلق به بیمه گذار باشد و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه سامان فقط شامل مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد. در غیر این صورت کل خسارت در تعهد بیمه سامان می باشد.
ب) در صورتی که وسیله نقلیه مقصر حادثه متعلق به بیمه گذار نباشد، پس از پرداخت خسارت کلیه حقوق بیمه گذار و زیان دیدگان علیه مقصر حادثه (به استثنای کارکنان بیمه گذار) به بیمه سامان منتقل می شود.
شایان ذکر است بیمه گذارانی که این پوشش را انتخاب می کنند نیازی به انتخاب پوشش اضافی مذکور در شماره ۶ ندارند.

۸- حمل و جابجایی مواد منفجره (ناریه):

در این حالت خسارت های وارده به کارکنان بیمه گذار در حین حمل و جابجایی مواد منفجره در صورتی که دستورالعمل مقامات نظامی و انتظامی را در این خصوص رعایت کرده باشند، تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۹- خسارت وارده به کارکنان در صورت بکارگیری در مشاغل غیر تخصصی:

در این حالت، در صورتی که کارکنان بیمه گذار در مشاغلی به کار گرفته شوند که در تخصص آن ها نیست، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

۱۰- مسئولیت متقابل کارکنان در قبال یکدیگر:

بیمه گذار می تواند با انتخاب این گزینه، مسئولیت تحت پوشش این بیمه نامه را شامل مسئولیت متقابل کارکنان خود در قبال یکدیگر نیز بنماید. به این معنی که اگر در محدوده مکانی و زمانی تحت پوشش این بیمه نامه یا قصور هر یک از کارکنان در انجام وظایف خود منجر به بروز خسارت برای سایر کارکنان بشود، خسارت مربوطه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه قابل جبران است.

نکته مهم: این پوشش شامل کارکنان پیمانکاران بیمه گذار یا سایر عوامل حاضر در محدوده مکانی تحت پوشش این بیمه نامه نیست، مگر آنکه پوشش اضافی مسئولیت پیمانکاران فرعی و مهندسین ناظر و مشاور و ناظر خریداری شده باشد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۱۱- هزینه های انتقال مصدوم به مراکز درمانی:

در این حالت، در صورتی که به تشخیص و تأیید کتبی پزشک معالج زیان دیده، امکانات درمانی منطقه وقوع حادثه برای درمان کافی نباشد، بیمه سامان هزینه های انتقال زیان دیده به نزدیک ترین محل با امکانات درمانی مناسب را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

۱۲- هزینه های انتقال متوفی:

در این حالت، اگر محدوده فعالیت، شهر یا منطقه ای به غیر از محل زندگی خانواده زیان دیده باشد، در صورت فوت وی در اثر حادثه موضوع بیمه نامه، بیمه سامان هزینه های انتقال جنازه به محل سکونت خانواده وی را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت می کند.

۱۳- صدمات وارده به کارکنان در اثر حمله و یا گزیدگی حیوانات:

در صورت انتخاب این پوشش، بیمه سامان صدمات جسمانی وارد به کارکنان بیمه گذار ناشی از هر نوع حمله حیوانات وحشی و همچنین هر نوع گزیدگی توسط حیوانات سمی، حشرات و گیاهان سمی در محل مورد بیمه و در حین انجام فعالیت موضوع بیمه نامه را پرداخت خواهد کرد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۱۴- پوشش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی:

در صورت انتخاب این گزینه، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه، غرامت و مستمری تعیین شده در صورت فوت، نقص عضو و یا جراحت کارکنان، حداکثر تا سقف مبلغ تعیین شده در بیمه نامه توسط بیمه سامان پرداخت می گردد.

۱۵- پوشش هزینه های وکالت:

در این حالت، پس از وقوع حادثه در صورت شکایت از بیمه گذار در خصوص کار موضوع بیمه نامه در محاکم قضایی، بیمه سامان هزینه های وکالت را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پوشش می دهد.

نکات مهم در مورد بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

بیمه سامان

– در صورت عدم پرداخت حق بیمه، علاوه بر آنکه بیمه سامان مستحق و مجاز به مطالبه آن به هر طریق ممکن می باشد، تعهدی نیز نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت. در صورت تقسیط حق بیمه و عدم پرداخت برخی از اقساط آن، بیمه سامان در اعمال قاعده نسبی مختار است.

– غرامت نقص عضو کلی و یا جزئی در وجه شخص زیان دیده پرداخت می شود.

– خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت است که دارای اقامت با حق کار مشخص در محدوده مکانی تحت پوشش بوده و پروانه کار در این محدوده را دارا باشد.

– بیمه گذار موظف است حداکثر ۵ روز پس از وقوع حادثه، بیمه سامان را به هر طریق ممکن (ارسال نامه، فکس، مراجعه حضوری و …) مطلع کرده و طبق نظر کارشناس خسارت بیمه سامان، نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوطه اقدام نماید.

((جهت مشاوره رایگان و ارسال جدول با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.))


× مشاوره آنلاین