صدور آنلاین بیمه آسانسور

صدور آنلاین بیمه آسانسور بیمه سامان

بیمه آسانسور بیمه سامان ، در حال حاضر آسانسور در ساختمانهای مسکونی، اداری ، تجاری و.. از اجزاء اصلی ساختمان محسوب می گردد . از طرفی با توجه به اینکه مالکین و اعضاء هیئت مدیره این ساختمان ها قرارداری تحت عنوان قرارداد تعمیر و نگهداری با شرکت های متبوع تنظیم نموده و شرکت های مذکور سرویس های دوره ای منظم و ماهیانه بروی آسانسور انجام می دهند . ممکن است برخی از حوادث در اثر سهل انگاری در نگهداری آسانسور و یا استفاده نادرست از آن ، خسارات جانی را بر استفاده کننده گان از آسانسور وارد نماید . که در اینصورت مدیر و اعضاء هیئت مدیره ساختمان باید پاسخگوی حوادث رخ داده باشند.

مطابق قانون مدنی در صورتیکه ضرری از جانب شخصی و یا مسبب ایشان به دیگری وارد آید شخص مقصر حادثه باید عیناً ضرر وارد شده به زیان دیده را جبران نماید.  لذا با تهیه بیمه  آسانسور بیمه سامان بسته به نوع کاربری آسانسور ( مسافربر ، بابر بر و باربری /نفر بر ) می توان در صورت بروز هرگونه حوادث اعم از فوت و نقص عضو ، هزینه های پزشکی و یا حوادث مالی از آن استفاده نمود.

جهت خرید و صدور آنلاین بیمه آسانسور کلیک کنید.

راهنمای شما در طول ثبت بیمه نامه ۰۹۱۲۲۶۸۸۰۱۹ درستان


× مشاوره آنلاین