جوایز بیمه سامان در جشنواره

بیمه سامان

توجه توجه!

شرکت بیمه سامان در راستای اشاعه فرهنگی بیمه های زندگی در سطح کشور اقدام به برگزاری جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان به همراه قرعه کشی و اهدای جوایز ویژه نموده است.

یک جایزه ۱۵۰ میلیون ریالی

سه جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی

پنج جایزه ۵۰ میلیون ریالی

ده جایزه ۲۵ میلیون ریالی

اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیریددسته‌ها