بیمه درمان تکمیلی انفرادی بیمه سامان

بیمه سامان درمان تکمیلی انفرادی

بیمه درمان تکمیلی گروهی و انفرادی بیمه سامان

بیمه سامان از جمله شرکت هایی است که اقدام به عرضه بیمه تکمیل درمان گروهی و انفرادی نموده است. که امید وارست با ارائه طرحهای مختلف و پوشش دادن نیاز بیمه گذاران بتواند نسبت به جلب رضایت مشتریان گرامی حرکت نماید .

بر همین اساس این نمایندگی اقدام به ارائه بیمه درمان تکمیلی  نموده است ، افرادی که تحت پوشش بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان میباشند از تخفیفات و مزایای مختلفی در تهیه بیمه درمان تکمیلی برخوردار خواهند شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما  تماس بگیریددسته‌ها